اهدای لوازم التحریر به فرزندان تحت پوشش بنیاد

درآستانه سال تحصیلی جدید به کلیه دانش آموزان عزیز تحت پوشش بنیاد با توجه به مقاطع تحصیلی، کیف و لوازم التحریر مورد نیاز اهدا گردید