سرشماری و تهیه بانک اطلاعاتی از خانوارهای روستای بردیه

در تاریخ 24 و 25 شهریورماه 1397 گروه اعزامی قرارگاه جهاد توانمندسازی موج الحسین (ع) با حضور در روستای بردیه به سرشماری و تهیه بانک اطلاعاتی از وضعیت معیشت و اقتصاد، بهداشت و درمان، فرهنگی و اشتغال خانوارهای روستا پرداختند.