دیدار مدیرعامل و معاونین بنیاد با سردار رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ

در تاریخ 97/6/26 مدیرعامل بنیاد به همراه معاونین با سردار رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ دیدار کردند. در این دیدار آقای رستمی از توجه سردار رحیمی به این مجموعه و همکاری های نیروی انتظامی قدردانی نمودند. همچنین هر یک از معاونت های بنیاد به ارائه گزارشی از برنامه ها و فعالیت های انجام شده در طول 6 ماه گذشته پرداختند.