فیلم/حاج حسین سازور: خیلی زشت است که یک مسئول فقیر هم نداریم

حاج حسین سازور ریاست شورای قرارگاه جهاد توانمندسازی موج الحسین(ع) در مصاحبه با خبرگزاری فارس عنوان کرد که خیلی زشت است که یک مسئول فقیر هم نداریم.

حاج حسین سازور: زشت است که حتی یک مسئول فقیر هم نداریم