تامین هزینه درمان آقا سید حسین

سیدحسین ساکن یکی از روستاهای محروم وصعب العبور استان کهگیلویه وبویراحمدمیباشد وخانواده ایشان از نظروضعیت اقتصادی درسطح ضعیفی میباشند ودر مقطع دبیرستان مشغول به تحصیل بوده اند که متاسفانه بواسطه بیماری واز بین رفتن کل دندانها وعدم رویش دندان، فک ودندان ومتعاقبا وضعیت ظاهری صورت وچهره این نوجوان بواسطه این مشکل دچار مشکلات اساسی وساختاری شده است به نحویی که بدلیل این موضوع وگوشه نشینی وطرد شدن از جامعه بسترهای مشکلات روحی نیز برایشان بوجود آمده است. امید است با قطره قطره کمکهای شما خیرین گرانقدر شاهد زدودن غم وخزان از چهره این نوجوان و بخشیدن لبخندی زیبا به این هموطن دل شکسته مان باشیم. مبلغ مورد نیاز 60.000.000 تومان

با استعانت از خداوند متعال ، ائمه معصومین (ع) و مساعدت شما خیرین گرامی بخشی از هزینه درمان این عزیز تامین گردید.

مبلغ مورد نیاز : 60 میلیون تومان               مبلغ تامین شده توسط خیرین : 393300 تومان               مبلغ تامین شده توسط بنیاد : 0 تومان