تامین هزینه درمان فهیمه خانم

همسرایشان ازکارافتاده اعصاب وروان هستندوهمچنین درپاهایشان پلاتین کارگذاشته شده است ایشان توده بدخیم سینه دارند وعمل شده اند ،متاسفانه بدنشان توده سازاست، ،یک دخترشیرخواره ودو دخترمحصل دارند که دختربزرگشان دچارمشکلات هومونی شده است،باوجودتمام بیماری های ذکرشده فهیمه خانم با سبزی سرخ کردن و... هزینه فرزندان واجاره منزل راپرداخت میکند ولی متاسفانه بدلیل ضعف جسمی درآمدچندانی ندارد،ایشان برای تامین هزینه های درمانی خودشانودخترشان نیاز به کمک شمانیکان دارد. شما خیر گرامی می توانید با مشارکت در تامین هزینه های درمانی ایشان، یاری دهنده این خانواده آبرومند باشید. مبلغ مورد نیاز 500،000 تومان

با استعانت از خداوند متعال ، ائمه معصومین (ع) و مساعدت شما خیرین گرامی بخشی از هزینه درمان این عزیز تامین گردید.

مبلغ مورد نیاز : 500 هزار تومان               مبلغ تامین شده توسط خیرین : 500000 تومان               مبلغ تامین شده توسط بنیاد : 0 تومان