تامین هزینه درمان مریم خانم

مریم خانم فقط 11سال دارد ولی متاسفانه مبتلا به معلولیت ذهنی و بیماری نيمن پیک است، او در مدرسه استثنایی درس میخواند هزینه درمانی مریم خانم بسیار سرسام آور است ، این درحالی است که خانواده مریم خانم مستاجرند ودو فرزند محصل دیگر نیز دارند و از عهده تامین مخارج درمانی ایشان برنمی آیند فقط هزینه یک نوع داروی مصرفی مریم خانم 840،000تومان میاشد. شما خیر گرامی می توانید با مشارکت در تأمین هزینه های درمانی ، یاری دهنده این خانواده آبرومند باشید. مبلغ مورد نیاز 840،000 تومان

با استعانت از خداوند متعال ، ائمه معصومین (ع) و مساعدت شما خیرین گرامی بخشی از هزینه درمان این عزیز تامین گردید.

مبلغ مورد نیاز : 840 هزار تومان               مبلغ تامین شده توسط خیرین : 325000 تومان               مبلغ تامین شده توسط بنیاد : 515000 تومان