تامین هزینه تحصیل سحر خانم

پدرومادر سحر خانم در زمان کودکی ایشان از هم جداشده اند، مادرش ازدواج مجدد کرده و پدر اعتیاد شدید داشته وکارتن خواب است وايشان نزد پدر بزرگ و مادر بزرگشان زندگی میکنند که آنها هم پیر و از کار افتاده هستند ومتاسفانه هیچ درآمدی ندارندو مستاجر نیز هستند، سحر خانم علی رغم بیماری زخم معده و مشکلات ذکر شده دست ازتلاش برنداشته و در حال تحصیل در رشته حسابداری است ایشان برای تامین هزینه های دانشگاهی خود نیاز به مساعدت دارد. شما خیر گرامی می توانید با مشارکت در تأمین هزینه های تحصیلی ، یاری دهنده این خانواده آبرومند باشید. مبلغ مورد نیاز 700،000 تومان

با استعانت از خداوند متعال ، ائمه معصومین (ع) و مساعدت شما خیرین گرامی بخشی از هزینه تامین گردید.

مبلغ مورد نیاز : 700 هزار تومان               مبلغ تامین شده توسط خیرین : 500000 تومان               مبلغ تامین شده توسط بنیاد : 200000 تومان