تامین هزینه درمان ندا خانم

نسرین خانم بدلیل نپذیرفتن فرزند بیمارش توسط همسر،از ایشان جدا شده تابتواند فرزندش رانگه دارد، دختر ایشان ،نداخانم فقط دوازده سال دارد و با بیماری مننگوسل که نوعی بیماری مربوط به اعصاب نخاع ومادر زادی است، دست و پنجه نرم میکند باوجود اینکه ندا خانم احتیاج به نگهداری 24ساعته دارد ولی نسرین خانم برای پرداخت کرایه منزل وهمچنین هزینه های بالای بیماری دخترش به ناچار مجبور به انجام کارهای مختلف خدماتی و وسط کاری در خیاطی و... میباشد،نداخانم علی رغم بیماری جسمی ،در تحصیل بسیار موفق وممتاز میباشد، متاسفانه نسرین خانم باید فرزند خود را پوشک کندوبه این منظور دوبار در روز به مدرسه مراجعه میکند. در حال حاضر برای تامین هزینه های دارویی همچنین خرید پوشک برای دخترش نیاز به دستان گرم شما خوبان دارد.شما خیر گرامی می توانید با مشارکت در تأمین هزینه های درمانی ، یاری دهنده این خانواده آبرومند باشید.نیکوکارانی که تمایل دارند بصورت ماهیانه از این خانواده حمایت نمایند با واحد مددکاری بنیاد 88495263 تماس حاصل نمایند. قابل توجه خیرین محترم در صورت عبور کمک ها از سقف مورد نیاز ، مبالغ صرف موارد مرتبط بعدی می گردد.

با استعانت از خداوند متعال ، ائمه معصومین (ع) و مساعدت شما خیرین گرامی بخشی از هزینه درمان این عزیز تامین گردید.

مبلغ مورد نیاز : 450هزار تومان               مبلغ تامین شده توسط خیرین : 47335606.2 تومان               مبلغ تامین شده توسط بنیاد : 0 تومان